در پادکست این ماه مهرنوش ما را به فضای روستا و شهری کوچک طی دهه های ۲۰ تا ۴۰ می برد. او سفرش را از مکتب به مدرسه، و سپس به دنبال کار و در آرزوی تحصیل به تهران توصیف می کند، کنکور دادن و درسالهای قبل از انقلاب در اصفهان به دانشگاه رفتن، کار کردن در تهران و نهایتاً به مهاجرت تن دادن. در این سفر با ایرانی آشنا می‌شویم که در آن زنان بسیاری از نسل مهرنوش که در فضای بستهء مذهبی بزرگ شده بودند، آگاهانه و به تدریج حجاب و حتی مذهب را به کنار می‌گذارند، و استقلال خود را از الزام های خانواده و سنت بنیان می نهند. در این ایران، فرهنگ کتاب و مجله خواندن، حتی مجله هایی روشنفکری چون فردوسی که هم به ادبیات نو و هم به سیاست روز می پرداختند، در شهرهای کوچک هم رخنه کرده. به موازات آن، ساواک در همه جا مسلط است و اگر کتاب‌های متعدد در خانهء کسی پیدا کند او را خرابکار می انگارد. از دینامیک حجاب تا تشکیل ذهنیت سیاسی، از نقش مذهب تا جو امنیتی، از ساختارهای اجتماعی زمینداری تا انقلاب سفید و تثبیت اقتصاد صنعتی وابسته، از ده به پایتخت، تجربه و یادهای مهرنوش روایتی ست از تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران، و بسیار بیشتر از آن. مهرنوش همهء این‌ها را در عین ناشنوایی تجربه کرده و باز می گوید. صدای مهرنوش را با هم بشنویم.

اشتراک پادکستها و تازه ها

مهرنوش (نام مستعار) را از سال ۱۳۵۸ می شناسم. چند ماهی بیش از انقلاب نگذشته بود. من از شیراز برای تحصیل در دانشکدهء هنرهای زیبا به تهران رفته بودم، و در یک خوابگاه اشغالی زندگی می کردم. دانشگاه‌های تهران، ملی و نیز دانشسرای عالی طبق معمول دانشجویان بسیاری را از شهرستان‌ها پذیرفته بودند اما برای تعداد بسیار کمتری در خوابگاه های موجود جا داشتند. دانشجویانی که وابستگانی در تهران نداشتند که در خانهء آن‌ها بمانند، به سختی می توانستند اتاقی برای اجاره، حتی در حواشی تهران که از دانشگاه‌ها دور بودند، پیدا کنند. بسیاری از صاحبخانه‌ها به مستأجرانشان اجازه نمی دادند که فردی اضافه، به‌خصوص جوان دانشجو، را در خانه جا دهند. صاحبخانهء خواهرم او را تهدید کرد که اگر من با او بمانم باید از آن خانه برود. در تهران پیدا کردن محل زندگی برای زنان مجرد، حتی اگر مثل خواهرم شاغل بودند، بسیار دشوار بود.

اعتراض دانشجویان به مسؤلین دانشگاه‌ها به جایی نمی رسید. در دانشگاه تهران، دانشجویان شهرستانی چندین بار تحصن کردند ولی تهدید به اخراج آن‌ها را از ادامهء تحصن باز داشت. به اجبار و چون روحیهء ضد طبقاتی سال‌های انقلاب هنوز حاکم بود، دانشجویانی که به خوابگاه احتیاج داشتند، دختر و پسر، ساختمان‌های متروکی را که در حوالی دانشگاه‌ها نیمه تمام مانده بودند تصرف کردند. در این کار گروه‌های سیاسی دانشجویی به طور غیر رسمی و نیمه علنی نقش رهبری داشتند. کسی در تهرانی که در دههء قبل بساز-و-بفروش ها عرصه را برای خانواده‌هایی با استطاعت مالی کارگری و حتی کارمندی تنگ کرده بودند برای صاحبان این ساختمان‌ها که با اوج گرفتن انقلاب از کشور خارج شده بودند دل نمی سوزاند.

به تدریج دانشگاه‌ها در این الزام قرار گرفتند که این ساختمان‌ها را رسماً به خوابگاه تبدیل کنند. با اجبار وزارت آموزش عالی، مسؤلین دانشگاه تهران ساختمانی را که ما آشغال کرده بودیم به عنوان خوابگاه پذیرفتند. تازه از اتاق بزرگی که در آن بیش از سی دختر روی زمین می خوابیدیم و شبها در نور چراغی که برقش از سیم خیابان می‌آمد درس می‌خواندیم به اتاق کوچکی با فقط یک هم اتاق رفته بودم. اتاقمان در اصل باید آشپزخانهء یکی از آپارتمان های آن ساختمان می بود. دیوارهایش کاشی آبی، و درست بالای سر تخت من لولهء آب بود که البته بسته بود. هم اتاقم مشهدی بود که در اصفهان دورهء لیسانس را تمام کرده و برای فوق لیسانس به دانشگاه تهران آمده بود. به هر کداممان یک تخت فنری با تشک و یک کمد فلزی داده بودند. یک روز عصر که در باران شدید از دانشکده به خوابگاه برگشتم، با این نیت که چکمهء پلاستیکی و چترم را بردارم و برای دیدن یک نمایش به دانشگاه برگردم، دیدم چکمه ام نیست. آن شب هم اتاقم با دوستش به خوابگاه برگشت. آن دوست مهرنوش بود که چکمهء مرا به پا داشت.

من کمتر از ۱۸ سال داشتم و در یک خانوادهء طبقهء متوسط بزرگ شده بودم. اینکه کسی چیزی را که مشخصاً مال من بود بدون اجازهء من استفاده کرده بود برایم غریب بود. صدای مهرنوش برایم غریب بود. اما صمیمیت و خندهء او و حافظ قطع کوچکی که کنار تختم بود ما را به هم پیوست. شنیدن اشعار حافظ با صدای او مرا متوجه محدودیت اخلاق طبقهء متوسطی خودم، و عمق آنچه در فرهنگ صوفی خلوص می نامند کرد:
کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

دوستی ام با مهرنوش بعد از انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها عمیق‌تر شد. در برهه‌ای به من کمک کرد اتاقی در همسایگی خانه‌ای که در آن زندگی می‌کرد پیدا کنم. در آن سالها من بر استقلال مالی ام از خانواده اصرار داشتم. کار در تهران کم و زندگی در دوران جنگ گران بود. مهرنوش لیسانسه تنها کسی بود در حوزهء دوستانش که کار دائمی و نسبتاً خوش درآمدی داشت. جعبهء فلزی قرمز رنگ کوچکی در اتاقش که درش بر همه باز بود بانکی بود که من و احتمالاً دیگر زنان جوانی که به او نزدیک بودیم وقتی به پول احتیاج داشتیم از آن برداشت می‌کردیم. در مورد جعبه این را به من گفته بود: «من معمولاً پول میذارم تو این جعبه. هر وقت خواستی بیا بردار، لازم نیست به من بگی. هر وقت پول داشتی میتونی هر چقدر می خوای بذاری توش.» آن جعبه هیچ گاه خالی نبود. من در آن سال هیچ وقت گرسنه نماندم. وقتی نفت نبود بخاری اتاقم را روشن کنم، به اتاق مهرنوش می‌رفتم و زیرلحافی که مادرش دوخته بود و کرسی اتاقش که چراغ مطالعه‌ای آن را گرم میکرد میخوابیدم.

نزدیک به چهل سال بعد، هنوز هم وقتی او را می‌بینم کتابی به من می‌دهد یا نویسنده‌ای را معرفی می‌کند که باید بخوانم. در طول این سال‌ها که چالش های مرا به عنوان یک هنرمند دیده، چندین بار به من اصرار کرده بگذارم پشتیبان مالی من بشود. اصرارش به من دل می دهد. می‌خواهد بعد از بازنشستگی به ایران برگردد و در شهرش کتاب فروشی باز کند. به من گفته که وقتی بتوانم به ایران برگردم بروم با او در خانه ای که روی کوهی خواهد داشت زندگی کنم. هنوز وقتی بتوانیم با هم حافظ می خوانیم. این فال از حافظ به روایت شاملو برای اوست:

شد آن که اهل نظر بر کناره می‌رفتند
هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت‌ها
که از نهفتن آن دیگ سینه می‌زد جوش

یادداشت مهرنوش

زن بودن در سالهای پر تلاطم ۱۳۰۰ در سر زمین کهن ایران هم سخت بود و هم شیرین. سخت بود چون دیوار های سر به فلک کشیده آیین ها و رسوم و دین در برابرمان بودند، و شیرین چون با تلاش های مادرانمان و پیشتر با کوششهای مادران مادرانمان در دیوار رخنه هایی بوجود آمده بود و راه اندکی باز بود.

تصادفی یا نه، نامهایی که فروغ فرخزاد روی کتابهایش گذاشت بیانگر دوره هایی است که زنان ایران سر کردند :
دیوار، عصیان، تولدی دیگر.

مادرانمان چندان سر به دیوار کوفتند تا دیوار ترک برداشت . ما از نسل عصیان بودیم با دیوار , با آداب و رسوم، با سرنوشت جنگیدیم. و نسل کنونی تولدی دیگر داشت: دانشگاههای ایران را فتح و جایزه های بزرگ علمی و فرهنگی برد.

البته پاسداران دین و آیین هنوز در راه زنان سنگ میاندازند اما به گفته حافظ
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
شاید که چو وا بینی، خیر تو در این باشد

من آموختم که باید برای هر گام رو به جلو جنگید. همه جنگیدیم: در خانه، در کوچه، در اجتماع، تا راه خود را باز کنیم. من ذرهء کوچکی بودم در میان میلیونها زن ایرانی. همین‌.

جنگ من از اینجا شروع شد که تصمیم گرفتم تحصیلاتم را که به خاطر ناشنوا شدن در کلاس دوم ابتدایی نیمه کاره مانده بود از سر بگیرم. تک و تنها با چادری بر سر به مدرسه باغچه بان رفتم و خواستم نام مرا در کلاس ششم بنویسند تا در امتحانات آخر سال با ناشنوایان شرکت کنم. خانم باغچه بان گفتند که اولا دیر است و تنها یک ماه به امتحانات مانده، و دوماً تو هم خواندن و نوشتن و هم خیاطی میدانی چرا میخواهی درس بخوانی؟ گفتم میخواهم خودم را بشناسم .پذیرفتند که سر کلاس بیشینم، اما فقط یک هفته دوام آوردم چون زبان اشاره نمیدانستم و سطح کلاس از آنچه من با تلاش شخصی آموخته بودم پایین‌تر بود. به ناچار در خانه درس خواندم و با بزرگسالان شنوا امتحان دادم و سه ماه بعد امتجان کلاس بالاتر، … و ادامه دادم تا اتمام دانشگاه. سخت بود اما من شیرینی اش را بیشتر حس می کردم.

انگار، اما، به خانم باغچه بان راست نگفته بودم چون هنوز خودم را خوب نشناخته ام!
وجود ما معماییست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه

یک دیدگاه 6 دیدگاه

 1. پینگ بک 03- Seda-ye Mehrnoosh (Mehrnoosh’s Voice), 1 – Emergent

 2. سلام.کارتون جالب و بهرحال بعنوان بخشی ازتاریخ شفاهی ایران در حوزه زنان راهگشاست.البته باید بگویم من معمولا کتابهایی که میخوانم گرچه باعنوان های مختلف است اما همگی به نوعی زندگینامه هم محسوب میشود.اتفاقا کتابی که الان به دستم رسیده عنوانش(دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی) است.نویسنده در باره تعداد زیادی زن تحقیق داشته و بنا به دلایلی که خودش شرح میدهددرباره این شانزده زن کتاب را می نویسد.چون بیشتر از نیمی از کتاب راخوانده ام خیلی به حوزه کار شما هم نزدیک است.بهرحال من از شما بابت این کارتان تشکر میکنم.ولی باید بگویم این قسمت برایندگان رو که دوستم برایم فرستاده صدای گوینده بسیارخوب ومتن روان و به اندازه ای داشتند اما صحبتهای مصاحبه شونده بسیار نارسا بود(خوب البته ایشون ناشنوایی داشتند) و من تابحال انقدر درشنیدن هیچ پادکستی با مشکل مواجه نشده بودم.بهتر نیست در مورد افرادی که اینطور مشکلات در گفتارشان وجود داره بیشتر مطالب باصدای گوینده باشد و کمی چاشنی پادکست صدای شخص مصاحبه شونده باشد.واقعا بارها من به عقب برگشتم و بهمین دلیل سر مطلب رو گم میکردم.اگه مشغول کار بودم و می شنیدم بسیار صدا نارسا بود و بارها مجبور شدم قطعش کنم و بعدا گوش بدم .اگر توجهی بفرمایید ممنون میشوم.موفق و پایدارباشید

  رویا
  1. سلام. سپاسگزارم که پادکست را شنیدید و نظرتان را نوشتید، و متشکرم از کتابی که معرفی کردید. حتماً آن را بررسی خواهم کرد، البته اگر بتوانم نسخه ای در کانادا پیدا کنم. در توضیح کارم این را باید بگویم که نیت من زندگینامه نیست (که در حوزهء ادبیات زنان خوشبختانه سالهاست به یک ژانر مهم و پر تولید تبدیل شده). به عنوان یک هنرمند آنچه برای من یکی از اهداف اصلی کار است به وجود آوردن پرتره هایی صمیمی و ثبت صدای زنان است، شاید با الهام از شعر فروغ فرخزاد که «تنها صداست که می ماند.» این یکی از دلایلی است که صدای مهرنوش را بدون دخل و تصرف ناجایز همانگونه که هست عرضه کردم. بسیاری از ما شاید با کسانی که فارسی را با گویش های مختلف و برای ما نامأنوس صحبت میکنند آشنا باشیم. در صحبت با آنها صدایشان را با گویندهء دیگری جایگزین نمی کنیم بلکه تلاش میکنیم که کلامشان را بفهمیم. حتی اگر همه اش برایمان به راحتی مفهوم نباشد سعی میکنیم مفهوم کلی را بفهمیم و آنچه را نمی دانیم حدس می زنیم. این دقیقاً کاری ست که مهرنوش، همانطور که توضیح می دهد، همیشه در صحبت با دیگران انجام می دهد چون باید لب خوانی کند. شاید یکی از دلایل اینکه صدایش غریب به گوش می رسد این است که افرادی مثل او در فضای رسانه ای ما کمتر جایی داشته اند. دلیلی دیگر این است که عادت فرهنگی و اجتماعی غالب این است که یک نوع گویش (یا عقیده، یا روش) را «نرمال» بنامد و بنابر این آن را قابل خوانش و پذیرش بپندارد و هر چه را که متفاوت از آن است رد کند یا نامفهوم بداند. اما واقعیت چامعهء چند-قومی و چند-زبانی ایران این است که حتی گویش افراد شنوا هم همیشه الزاماً برای یکدیگر قابل فهم نیست. برای اینکه جامعهء ما به جهتی تحول پیدا کند که هر چه بیشتر دربرگیرندهء افرادی که توانایی های متفاوتی دارند باشد، فکر می کنم لازم است که همهء ما به تلاشمان برای تبادل با و فهمیدن یکدیگر بیفزاییم. سپاس از شما که این تلاش را کردید که صدای مهرنوش را بشنوید. پشتکار شما در این زمینه بخشی است از پروژهء مهم باز کردن فضای جامعهء ما بر همهء افراد با پذیرش همهء تفاوتهایمان.

 3. سلام. راستی اسم دوستی که پادکست رو به من معرفی کردن زهرا سینایی عزیز است .ضمنا یک کتاب هم بنام روشنگر تاریکی ها خوانده ام که به درباره جبار با غصه بان و بخصوص همسر ایشان و تلاشهای زیادی است که هردو برای مردم ایران زمین انجام داده اند.با سپاس رویا

  رویا
 4.  سلام … برای من یک متولد اواخر دهه ی شصت همواره نسل گذشته ی زنان و نوع روبه رو شدن و تقابلشان با مسائل بسیار جالب و قابل تامل بوده. نسلی که مادران من و مادرانشان را تشکیل میدهد و همواره نمونه های قابل توجهی در سرسختی . مقاومت و تلاش برای عبور از بحران و ناکامی بوده اند. بسیار متاثر شدم که تنها سه قسمت از این صداهای دوست داشتنی به عنوان یک مجموعه تهیه شده و بسیار مشتاقم برای شنیدن مطالب بعدی. در رابطه با سختی شنیدن اپیزود آخر که یکی از دوستان به اون اشاره کردند به نظر من شاید دادن اطلاعات تکمیلی به شنونده در مرحله ای ابتدایی پادکست در رابطه با محدودیت هایی که مهرنوش عزیز با آن روبرو بوده است تاثیر زیادی در میزان صبوری و شکیبایی شنونده دارد. بسا که من پس از اینکه موضوع به کم توانی جسمی مهرنوش عزیز رسید با توجه به تجربه ی فردی خودم ادامه پادکست رو با دقت و رغبت بیشتری گوش دادم و بعضا او رو در نحو سخن گویی و لحن کلام تحسین هم کردم در حالی که در ابتدا من هم با این سوال که چرا این اپیزود به رغم سومین تجربه بودن کیفیت گفتاری اپیزودهای ابتدایی را ندارد روبه رو شدم و حتی با مقداری بی میلی ادامه دادم. اما در ادامه تحت تاثیر کیفیت آن قرار گرفتم و چه بسا این اپیزود رو بیشتر از بقیه دوست داشتم. لحن کلام و شوخ طبعی مهرنوش عزیز ستودنی است. امیدوارم در نهایت شادی و سلامت باشند.

  نگین
  1. سلام. متشکرم از اینکه پادکست را شنیدید و نظرتان را نوشتید. در قسمت معرفی در همان اول گفته میشود که مهرنوش ناشنواست. امیدوار بودم که این برای شنونده کافی باشد که بداند نباید انتظار معمول را از صدای مهرنوش داشته باشد. بیش از این گفتن از قدرت مهرنوش میکاهید. فکر میکنم اگر ما شنواها بیشتر به محدودیت خودمان که انتظارات خاصی را از گویندهء مقابل داریم واقف باشیم راحت تر میتوانیم بشنویم و با صداهای مختلف، لهجه های متفاوت، و گویش های گوناگون خو کنیم. اینجا ماییم که باید فضا را باز کنیم. متشکرم که شماعلیرغم بی میلی اولیه پایداری کردید و سد را برای خود شکستید. این تجربه بسا بیشتر برای شما تأثیر گذار خواهد بود به همین دلیل. در مورد ادامهء کار و قسمت های بیشتر، داستان همچنان نبودِ امکانات مالیست. در افسوس با شما شریکم. با مهر و سپاس.

پاسخ دادن به نگین لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *