گیتا هاشمی، ساکن تورنتو، در زمینه های چیدمان، هنر اجرایی، ویدئو، هنر کامپیوتری و اینترنتی، تلفیق تصویر و متن، و همچنین گردآوری و نوشتن در مورد فرهنگ و هنرکار میکند. با چشمی بر تجربهء زنان، کارهای هاشمی بر روی تاریخ های به حاشیه رانده شده و مسائل معاصر تمرکز میکند. او غالبا متن هایی را به صورت بنیان برای کارهای بزرگ، پیچیده، و چند-رسانه ای استفاده میکند. هاشمی، که خطاطی تعلیم دیده و ماهرست، عمل نوشتن را به صورت اجرای زنده و همچنین دستمایهء بصری به کار میبرد. تمهای کارهای اخیرش شامل تجارب غیر استعماری و فرهنگ مقاومت است، از برخورد شرق و غرب در قرن ۱۸ میلادی تا کودتای۱۳۳۲ در ایران ، از انقلاب ۱۳۵۷ تا حق خود مختاری در فلسطین و قاره آمریکا. تمرکزش معطوف به بهبود انفرادی و تحول اجتماعی است، و در این راستا غالباً بیننده را به طور مستقیم از طریق فرایندهای تعاملی و مشارکتی در پروسهء کار سهیم میکند. کارهای هاشمی در کانادا، آمریکا، مکزیک، آلمان، فرانسه، بلغارستان، سربستان، کوبا، آرژانتین، فلسطین، سویس، لهستان، ایتالیا، اسپانیا، رومانیا، کرواسی، اطریش، تایلند، ژاپن، ارمنستان و نروژ نمایش داده شده اند. بسیاری از کارهایش از سازمانها و شوراهای هنری کانادا پشتیبانی شده اند، و جوایز متعددی دریافت کرده اند. پروژهء متأخرش تحت عنوان «پایه گذاری» به عنوان بهترین نمایشگاه سال در ۲۰۱۷ از طرف اتحاد گالری های هنری انتاریو برگزیده شد.

هاشمی ‪گفته است‬ «آنچه شخصی ست شاعرانه است، شاعرانه سیاسی ست، سیاسی شخصی ست.»

اشتراک پادکستها و تازه ها