از این افراد و سازمانها برای حمایت و همکاریشان صمیمانه سپاسگزارم:

دکتر منصور بنکداریان، برای راهنمایی در زمینه های متد پژوهش و تاریخ، و بازخورد دایمی و ارزشمند در بارهء پروسه و حاصل کار
زهرا، همکار من در ایران، برای کمک در زمینهء های مصاحبه، ایده سازی و ده ها کار مختلف
پروین صمد زاده، برای بازخورد اولیه در مورد پرسشهای مصاحبه، و برای شرکت در پادکست
اعظم اسکندر، برای شرکت در پادکست، و همکاری در زمینهء گویندگی و تدوین نوشتار
دکتر لیلا هاشمی، برای شرکت در پادکست، و الهام دادن به این پروژه
منیژه، برای شرکت در پادکست
نفیسه، برای شرکت در پادکست

اشتراک پادکستها و تازه ها

این پروژه با پشتیبانی مالی از طرف انجمن‌ هنری شهر تورنتو، انجمن هنری ایالت انتاریو، و انجمن هنری کانادا امکان‌پذیر شده است.