اشتراک

(فارسی در زیر)

BarAyandegan (Emergent) a project by Gita Hashemi that includes research and documentation about Iranian women who were born before 1950. This work documents women’s personal, social, political, professional and cultural experiences in their own voices. The podcasts are released once a month in Farsi language. This 3-minute file introduces the podcasts with snippets of upcoming episodes. Program content is copyrighted and cannot be used for commercial purposes. This program is for personal listening. Any use of all or parts of this program must have the permission of the producer. All music used in the program is loyalty-free. Contact us for more information.

برآیندگان پروژه ای چند رسانه ایست از گیتا هاشمی که شامل پژوهش و مستند سازی مشارکتی در بارهء زنان ایرانی متولد قبل از ۱۳۳۰ میباشد. این کار از زبان زنان تجربهء آنان را در حوزه های شخصی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حرفه ای به تصویر می آورد. بخش اول پروژه به گونهء سلسله ای پادکستی به زبان فارسی پخش میشود. فایل کنونی معرفی کوتاهیست از پادکستهای آینده. محتوای برنامه کپی رایت شده، و هیچگونه استفادهء انتفاعی از آن ممکن نیست. این برنامه برای شنیدن فردی است. هر گونه استفادهء دیگر از بخش یا تمام برنامه فقط با اجازه تولید کننده ممکن است. همهء موسیقی متن انتشار-آزاد است. برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *