برآیندگان پروژهء جدیدی ست در دست اجرا از گیتا هاشمی، هنرمند مستقل ساکن تورنتو که با همکاری و مشارکت جمعی اجرا میشود. بخش عمدهء این پروژه شامل پژوهش و مستند سازی مشارکتی در مورد زنان ایرانی متولد قبل از سال ۱۳۳۰ میباشد. هدف این کار هنریپژوهشی این است که نقش زنان را در زندگی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و حرفه‌ای ایران, به‌خصوص درسالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۰، به تصویر آورد.

امیدواریم از طریق این پروژه صدا، سیما، و تجربهء این نسل را به عنوان میراثمان برای نسلهای آینده ضبط کنیم. در این راستا به مشارکت گستردهء شما نیاز داریم. با ما تماس بگیرید.

در مورد پروژه بیشتر بخوانید.